1974-1978

1974-1975

Oddíl se zapojuje do Expedice 30, všechny oddílové výpravy jsou motivovány osvobozením, např. družinový boj – Rodeo je motivováno bitvou u Sokolova. V zimě se oddíl účastnil skupinových akcí – branné hry v ulicích města na počest SNP, zimního táborového ohně a bojovky k výročí bitvy u Stalingradu. Rovněž zastupujeme naši PS při výstupu na Ondřejník. O jarních prázdninách pořádal oddíl zájezd do Krnova s návštěvou závodu na výrobu varhan a sodovkárny Seliko. Při pochodu Sudice – Ostrava jsme dělali pořadatele a v červnu jsme se účastnili turistické části III. celostátní spartakiády.

Tábor 1975 se konal v Kaplicích – Líčově v Jižních Čechách, při výstavbě tábora jsme byli vyplaveni povodní, ale tábor se uskutečnil na náhradním místě. Motivací tábora bylo vytváření 1. pohotovostního pluku SNB v roce 1949. Společně s námi je na táboře oddíl Sirius.

1975-1976

Oddíl měl 33 členů, vedoucí Bagheera, zástupce Svišť, instruktoři Bogo, Mungo a Havran. Z tradičních akcí je možno jmenovat jarní a podzimní sraz pionýrských oddílů, v soutěži o nejlepší družinu PS zvítězila naše družina, ve spolupráci s patrony jsme uspořádali branný den „Partyzánskou stezkou“ v Kunčicích p. O., tradiční rodeo bylo motivováno kubánskou revolucí a bojem o kasárny Moncada.

Oddíl se ve zvýšené míře věnuje brigádnické činnosti, za rok odpracováno 4615 hodin při vymalování klubovny, nové úpravě stěny tradic, výstavek v klubovně, na stálém tábořišti postavením kamen z cihel v kuchyni, umývárny a jídelny, renovací chaty v Krásném Poli. Také jsme pomáhali TASZMO při zalesňování Hulváckého kopce a při úklidu kolem DPM na Komsomolské ulici, kde jsme měli klubovnu.

Tábor byl opět v Jižních Čechách v Kaplicích.

1976-1977

Počet členů oddílu je 28, vedoucí Bagheera, zástupci Svišť a Mig, instruktoři Bogo, Cherschi, Luboš Javůrek – Pinďa a Bufos. Oddíl se účastnil tradičních oddílových akcí – podzimního a jarního srazu pionýrských oddílů, ve skupinovém kole partyzánského samopalu jsme získali první místo. Oddíl pracoval stále družinovým systémem – družiny: Sokoli, Panteři, Bizoni a Kondoři.

Tábor 1977 se konal na tábořišti v Kaplicích, 32 účastníků, z toho 26 členů. Motivace tábora byla Příprava posádky planetoletu Proxima Centauri k vylodění na Zemi.

1977-1978

Vedoucí oddílu byla Bagheera, zástupce Svišť, instruktoři Bufos a Petr Mikšík – Kivu, oddíl měl 26 členů. Na podzim byla obnovena dohoda o patronátu se svazácko-mládežnickým kolektivem S.Kopřivy z dolu Rudý Říjen v Ostravě. Další podrobnosti se o tomto roce se nedochovaly.

TOM 4306 Stopaři Ostrava-Poruba

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat